تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ بهمن ۰۲ ساعت ۰۸:۰۲
اشتراک

گرامیداشت حماسه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

از مردم در عمل تشکر کنید!

مردم بار دیگر خوش درخشیدند، و هوشمندی، وظیفه شناسی، از خودگذشتگی و حضور به موقع و موثر خود را به نمایش نهادند. این حضور، سرمایه ارزشمند و پشتوانه گران بهایی برای نظام اسلامی و زمامداران کشور است و سایه شوم بسیاری از تهدیدها و مشکل تراشی ها را دور می کند. اما سوال این است که شکر نعمت ملتی چنین بیدار و فداکار را چگونه می توان بجا آورد؟
ادامه مطلب …

بی تردید، بهترین پاسخ به اعتماد و حضور مردم، پرداختن همه ما به وظایف اصلی ناشی از مسئولیتی است که برعهده گرفته ایم. امروز متاسفانه همین مردم شریف گرفتار مشکلاتی آزاردهنده هستند؛ مشکلاتی که حق آنان نیست و تا اندازه زیادی قابل اجتناب بوده و هم اکنون نیز قابل حل هستند؛ مشروط بر آنکه ادب و آداب حکمرانی رعایت گردد؛ وگرنه سنت خدا تادیب زمامداران خوب و بدی است که به این ادب یا آداب پایبند نمانند. قرآن کریم در باره حکومت های پیشین در سوره مبارکه دخان می فرماید: «چه بسیار بوستان ها و چشمه سارانی که آنان [پس از خود] بر جای گذاشتند، (۲۵) و کشتزار و جایگاه های نیکو و باارزش، (۲۶) و نعمت هایی که با آسایش و خوشی از آن برخوردار بودند. (۲۷) [آری، سرانجام کارشان] چنین بود و ما همه آنها را به قومی دیگر به میراث دادیم. (۲۸) پس نه آسمان برآنان گریست و نه زمین و [هنگام نزول عذاب هم] مهلت نیافتند. (۲۹)».

مسعودی، مورخ معروف، در کتاب «مروج‌الذهب» نوشته است: «يكى از شيوخ و بزرگان بنى اميه را از پس آنكه مُلكشان زوال يافت و به بنى عباس رسيد، پرسيدند: سبب زوال ملك شما چه بود؟

گفت: به لذتهاى خودمان سرگرم شديم و از رسيدگى به كارهاى لازم باز مانديم. با رعيت ستم كرديم تا از عدل ما مأيوس شدند و آرزو كردند از دست ما آسوده شوند. بار خراج‏پردازان ما سنگين شد و از ما ببريدند، املاك ما ويران شد و بيت المال خالى ماند، به وزيران خويش اعتماد كرديم كه مقاصد خود را بر منافع ما ترجيح دادند و كارها را بدون اطلاع ما سامان دادند. مستمرى سپاه ما عقب افتاد و از اطاعت ما به در رفتند و دشمنان ما آنها را دعوت كردند و با آنها به جنگ ما همدست شدند. دشمنان به طلب ما بر آمدند و از مقابله ايشان ناتوان مانديم كه ياران ما اندك بودند. اخبار از ما نهان مى‏ماند و اين مهمترين سبب زوال ملك ما بود.»


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*