تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۰ آذر ۹۹ ساعت ۱۴:۲۵
اشتراک

جدیدترین کتاب دکتر محسن اسماعیلی در زمینه حقوق ارتباطات و رسانه ها منتشر شد

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، فصل اول تالیف جدید دکتر محسن اسماعیلی استاد دانشگاه تهران که تحت عنوان «حقوق ارتباطات و تعامل آن با دین و اخلاق» روانه بازار نشر شده است، به ارائه چارچوبی برای حقوق رسانه ها اختصاص یافته و اطلاعات مفیدی راجع به تعریف، جایگاه، منابع و لزوم استقلال این شاخه نوپیدای حقوق در اختیار خواننده قرار داده است … ادامه مطلب

به اعتقاد نویسنده، ضرورت جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه ای، تاکید بر نظارت های صنفی و مدنی، تمرکز مراجع سیاستگزاری و مقررات گزاری از اصولی است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانه ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

با این حال، حقوق تنها عامل تعیین کننده در قلمرو فعالیت رسانه ها نیست. دین نیز عاملی نیرومند و مستقل است که تاثیر خاص خود را بر حوزه ارتباطات باقی می گذارد؛ چنانکه از فعالیت های ارتباطی اثر هم می پذیرد. به همین مناسبت، «دین از نگاه رسانه» و «رسانه از نگاه دین» در فصل بعدی مورد بحث قرار گرفته است

. همچنین اخلاق حرفه ای و مفهوم و معیارهای آن موضوع فصل سوم این کتاب است که خوشبختانه با مطالعه تفصیلی در کشورهای دیگر تکمیل شده است. در فصل چهارم گزارش سودمندی تحت عنوان «فهرستی از نظام نامه های اخلاقی در جهان» در اختیار خواننده قرار می گیرد. فصل پنجم در پی آن است که به مثابه یک مطالعه موردی، تبلیغات بازرگانی را در پرتو حقوق و اخلاق مورد بحث قرار دهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. مطالعه تجربه ها و نمونه های جهانی، از جمله کارهایی که در آمریکا و انگلیس صورت گرفته است، نشان می دهد که برای سامان دادن به آگهی های بازرگانی و کنترل آثار آن، هم به راهکارهای حقوقی نیازمند هستیم و هم به راهکارهای غیر حقوقی که تدوین نظام نامه های اخلاقی از مهم ترین آنها است. «اصل آزادی ارتباطات و اطلاعات ازدیدگاه اسلام» در فصل ششم مورد مطالعه قرار گرفته، مبانی نظری و نیز اصول حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در اداره امور کشور و بالاخره حق نظارت و نقد عملکردها در اندیشه اسلامی را تبیین می کند. فصل پایانی این کتاب هم به بررسی دیدگاه ها و تلاش های عملی دو عالم دینی در حوزه مطبوعات اشاره شده است؛ یکی مرحوم شیخ فضل الله نوری و دیگری امام موسی صدر.

از این استاد دانشگاه تهران، تا کنون کتاب ها و مقاله های متعددی در حوزه حقوق رسانه ها به چاپ رسیده است.

https://www.hamshahrionline.ir/news/536962


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*