تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۰۴
اشتراک

جهاد اقتصادی؛ از مبانی تا موانع

کتاب «جهاد اقتصادی؛ از مبانی تا موانع» که با نظارت جناب آقای دکتر اسماعیلی تهیه و تدوین گردیده است در روز یکشنبه ۲۴/۲/۱۳۹۱ در همایشی با همین نام رونمایی گردید. این کتاب در ۳۵۸ صفحه و هشت بخش توسط موسسه نشر شهر به چاپ رسیده است.

کتاب «جهاد اقتصادی؛ از مبانی تا موانع» که با نظارت جناب آقای دکتر اسماعیلی تهیه و تدوین گردیده است در روز یکشنبه ۲۴/۲/۱۳۹۱ در همایشی با همین نام رونمایی گردید. این کتاب در ۳۵۸ صفحه و هشت بخش توسط موسسه نشر شهر به چاپ رسیده است.
jeld.jpg


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*