امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران

محدود سازی رسانه‌ها به دلیل رعایت امنیت فردی ، ملی یا فراملی ، نه تنها در عمل ، که در مباحث علمی و نظری نیز امری مقبول و پذیرفته شده است .

تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها

حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.

ماهیت قانونی مطبوعات؛ مباحثی پیرامون حقوق کاربردی مطبوعات

مطبوعات در فرهنگ عمومی ناشناخته نیست و هر کس برداشتی از این واژه پر بسامد در ذهن دارد. این واژه از دیدگاه متخصصان ارتباطات و روزنامه نگاری هم دارای تعریف هایی است. اما آیا این برداشتهای عرفی و یا تعریف های تخصصی تا چه اندازه اعتبار داشته و مثلاً در دادگاه موثر واقع خواهد شد؟

کپی رایت؛ پیش شرط توسعه حقوق و آثار فرهنگی

حقوق مالکیت‌های معنوی امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌ای مهم از شعبه‌های علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکارناپذیر در آید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های حیرت‌آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقاء جایگاه این بحث است.