تحلیل علمی و حقوقی

تعامل دین و رسانه

دیدگاه متقابل و تاثیر دو سویه دین و رسانه نسبت به یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از دیدگاههای گوناگون مورد توجه و بررسی قرارگرفته است . از نظر دانشمندان علوم ارتباطات و دیگران پرسش اساسی این است که آیا اصولاًٌٌُُ رسانه که از ابزار نوپیدا و موضوعات مستحدثه است در قلمرو احکام دین قرار می گیرد؟

امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران

محدود سازی رسانه‌ها به دلیل رعایت امنیت فردی ، ملی یا فراملی ، نه تنها در عمل ، که در مباحث علمی و نظری نیز امری مقبول و پذیرفته شده است .

تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها

حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.

ماهیت قانونی مطبوعات؛ مباحثی پیرامون حقوق کاربردی مطبوعات

مطبوعات در فرهنگ عمومی ناشناخته نیست و هر کس برداشتی از این واژه پر بسامد در ذهن دارد. این واژه از دیدگاه متخصصان ارتباطات و روزنامه نگاری هم دارای تعریف هایی است. اما آیا این برداشتهای عرفی و یا تعریف های تخصصی تا چه اندازه اعتبار داشته و مثلاً در دادگاه موثر واقع خواهد شد؟

کپی رایت؛ پیش شرط توسعه حقوق و آثار فرهنگی

حقوق مالکیت‌های معنوی امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌ای مهم از شعبه‌های علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکارناپذیر در آید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های حیرت‌آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقاء جایگاه این بحث است.

دکتر محسن اسماعیلی در یادداشتی مطرح کرد:

شش درس ماندگار از مولود کعبه

به مناسبت سیزده رجب، سالروز میلاد پرشکوه حضرت علی(ع)

علی(ع) و عدالت

از نگاه دیگران

دکتر محسن اسماعیلی در یادداشتی مطرح کرد:

شش درس ماندگار از مولود کعبه

به مناسبت سیزده رجب، سالروز میلاد پرشکوه حضرت علی(ع)

علی(ع) و عدالت

رحلت عالمی دیگر از دیار خمین سرافراز

آیت الله جلالی خمینی؛ عالمی خدوم ، مردمی و انقلابی بود