تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۷:۵۰
اشتراک

حکومت اسلامی؛ حقوق شهروندان؛ تعهدات کارگزاران

اینفوگرافی: منظومه فکری دکتر اسماعیلی در باب حکمرانی دینی

هر جامعه‌ای نظریه‌ای برای حکومت‌داری می‌خواهد و جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دینی مدلی از حکومت‌داری را طراحی کرده که در آن احکام اسلامی روش حکومت‌داری را با لحاظ جایگاه ویژه مردم در نظر گرفته است.

هر جامعه‌ای نظریه‌ای برای حکومت‌داری می‌خواهد و جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دینی مدلی از حکومت‌داری را طراحی کرده که در آن احکام اسلامی روش حکومت‌داری را با لحاظ جایگاه ویژه مردم در نظر گرفته است. ابعاد منظومه فکری دکتر اسماعیلی در باب حکومت‌داری در قالب اینفوگرافی به تصویر کشیده شده است:

اینفوگرافی: منطومه فکری دکتر اسماعیلی در باب حکمرانی دینی


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*