تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۲۳:۱۷
اشتراک

سخنرانی در همایش امنیت و اضباط اجتماعی

ماهیت طرح حجاب و عفاف فرهنگی است/ هیچگاه متخلفان با توصیه قانونگرا نشده اند

‌ماهیت اصلی طرح حجاب و عفاف فرهنگی است اما در کنار آن باید اقدامات انتظامی را نیز بکار گرفت زیرا هیچگاه متخلفان با توصیه قانونگرا نشده اند و در این طرح نیز نمی توان تنها به ارشاد متخلفان اکتفا کرد.

ماهیت اصلی طرح حجاب و عفاف فرهنگی است اما در کنار آن باید اقدامات انتظامی را نیز بکار گرفت زیرا هیچگاه متخلفان با توصیه قانونگرا نشده اند و در این طرح نیز نمی توان تنها به ارشاد متخلفان اکتفا کرد.
دکتر محسن اسماعیلی ظهر یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۸۹ در همایش ملی امنیت و انضباط اجتماعی گفت: امنیت اساسی‌ترین نیاز شهروندان است که باید تمام دستگاهها برای تامین آن تلاش کنند.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان گفت: در تعاریف‌ پذیرفته شده‌ای که از امنیت وجود دارد، امنیت را فقدان تهدید و کاهش احساس تهدید نسبت به ارزشهای مورد قبول می‌دانند.

وی گفت: اگر جامعه‌ای احساس آرامش کند و ارزشهای مورد قبول خود را مورد تهدید نداند می‌توان گفت این جامعه از امنیت برخودار است.
اسماعیلی اظهار داشت: تامین احساس امنیت مانند تامین امنیت مالی و جانی برای شهروندان بسیار حائز اهمیت است و دستگاههای متولی باید به وظایف خود نسبت به شهروندان در این زمینه عمل کنند.
وی گفت:‌ طبق اصل ۲۰ قانون اساسی ایجاد امنیت و احساس امنیت حق هر شهروند ایرانی است که باید مانند سایر حقوق رعایت شود.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان اظهار داشت: لرزان کردن پایه‌های فرهنگ بدون تردید موجب از بین بردن امنیت سیاسی در جوامع می‌شود بر همین اساس در سالهای اخیر چون دشمنان نتوانستند از راههای دیگر به اهداف خود برسند راه فرهنگی و تهدید عفاف را برای سست کردن پایه‌های ایران انتخاب کردند.
وی با اشاره به طرح عفاف و حجاب گفت: ‌ماهیت اصلی این طرح انجام اقدامات فرهنگی است اما در کنار این اقدامات فرهنگی باید اقدامات انتظامی نیز بکار گرفته شود زیرا هیچگاه  متخلفان با توصیه قانونگرا نشده اند و در این طرح نیز نمی‌توان تنها به ارشاد متخلفان اکتفا کرد.
اسماعیلی افزود: به منظور تحقق اهداف مورد نظر در طرح عفاف و حجاب رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نقش بسیار موثری دارند و نسبت به سایر ابزارها می‌توانند در گسترش انضباط اجتماعی موثرتر باشند.
وی گفت: دستگاهها با همکاری یکدیگر می‌توانند با آنچه که به صورت سازماندهی شده از سوی دشمنان به ایران تحمیل می‌شود برخورد کنند.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان گفت: تهدید حجاب تنها بخش کوچکی از این مهندسی ضد امنیتی بر علیه ایران است اما این بخش کوچک بسیار نمایان است بر همین اساس دستگاهها باید به تناسب وظایف خود به انجام اقدامات فرهنگی بپردازند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*