تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۲۳:۱۶
اشتراک

لزوم آموزش همگانی حقوق شهروندی

اسلام در دفاع از حقوق شهروندان پیشتاز بوده است

عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم افتتاح و بهره برداری از مرکز جدید کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با تشریح ۲ اشتباه رایج در مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی ، گفت: به شهادت تاریخ ، اسلام و ایران در دفاع از حقوق مردم پیشتاز بوده اند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم افتتاح و بهره برداری از مرکز جدید کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با تشریح ۲ اشتباه رایج در مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی ، گفت: به شهادت تاریخ ، اسلام و ایران در دفاع از حقوق مردم پیشتاز بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محسن اسماعیلی افزود :  دعوت به مباحثه بر محور مشترکات ، دستور قرآن کریم و سیره پیامبر خداست و اگر هم تکیه بر حقوق بشر را حکمت ندانیم، حداقل مبنای خوبی برای جدال احسن با دنیای امروز است.  لذا حقوق بشر و شهروندی ، به رقم رفتارهای چند گانه مدعیان جهانی، مبنای اولیه قابل قبولی برای گفتگو با تمدن غربی است.
وی که در دانشگاه شهید بهشتی سخن می گفت، تاکید کرد: متاسفانه گاهی دو پندار نادرست در این زمینه دیده می شود که باید اصلاح شود؛ نخست آنکه برخی حقوق بشر و شهروندی را کالای وارداتی و یا سوغاتی غرب می دانند؛ در حالی که اسلام پیشتاز آموزش، ترویج و رعایت آن بوده است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر تاکید قرآن بر کرامت انسان و سیره علی علیه السلام، تاریخ شیعه نشان داده است که فقها همواره مدافع حقوق مردم بوده اند و نائینی و مطهری دو نمونه جدید و قدیم آن هستند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در توضیح اشتباه دوم گفت: کالای لوکس و تجملاتی دانستن حقوق بشر و شهروندی نیز توهم دیگری است که عده ای دارند و این بحث ها را اختصاصاً متعلق به مجامع دانشگاهی و محافل علمی معرفی می کنند؛ در حالی که مخاطب اصلی آموزش این حقوق در قرآن و سنت، یکایک مردم هستند و لذا باید آموزش همگانی حقوق اساسی و شهروندی در دستور کار ما باشد.
در این مراسم که رئیس و تعدادی از استادان دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند، مرکز جدید کرسی حقوق بشر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*