تاریخ انتشار: سه شنبه ۰۳ تیر ۹۳ ساعت ۱۳:۵۰
اشتراک

از نگاه امام و رهبری

مردمسالاری دینی عاریتی نیست

مروری بر بیانات هر سال رهبر فرزانه انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) نشان می دهد که معظمٌ له از این فرصت بزرگ برای تبیین ابعاد اندیشه امام و راهبردهای تحقق آن بهترین بهره را می برند. ایشان در این سخنرانی های سالانه، به تناسب شرایط روز، تبیینی نو و کارآمد از اندیشه های امام ارائه می دهند که ضمن پاسخگویی به برخی شبهات، راه آینده را نیز ترسیم می کند. به عقیده نگارنده جا دارد که مراجع مسئول، مجموعه این بیست و پنج سخنرانی را از این دیدگاه مورد مطالعه قرار دهند. بی تردید نتیجه این تحقیق یافتن محکمات اندیشه امام و اصول تفسیر آن بر اساس مقتضیات زمان خواهد بود؛ چیزی که به شدت مورد نیاز ما است.

مروری بر بیانات هر سال رهبر فرزانه انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) نشان می دهد که معظمٌ له از این فرصت بزرگ برای تبیین ابعاد اندیشه امام و راهبردهای تحقق آن بهترین بهره را می برند. ایشان در این سخنرانی های سالانه، به تناسب شرایط روز، تبیینی نو و کارآمد از اندیشه های امام ارائه می دهند که ضمن پاسخگویی به برخی شبهات، راه آینده را نیز ترسیم می کند. به عقیده نگارنده جا دارد که مراجع مسئول، مجموعه این بیست و پنج سخنرانی را از این دیدگاه مورد مطالعه قرار دهند. بی تردید نتیجه این تحقیق یافتن محکمات اندیشه امام و اصول تفسیر آن بر اساس مقتضیات زمان خواهد بود؛ چیزی که به شدت مورد نیاز ما است.
.در راستای سیره یاد شده، چهاردهم خردادماه امسال نیز نکته ای بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری بود. حضرت آیت الله خامنه ای در اجتماع عظیم مردم در حرم امام، با ریشه یابی و تبیین علت اشتیاق و کنجکاوی روزافزون ملتها به شناخت پدیده پرقدرت و رو به پیشرفت جمهوری اسلامی، «شریعت اسلامی» و «مردم سالاری» برخاسته از این شریعت را دو پایه اصلی مکتب امام خمینی خواندند و آن را« نسخه سیاسی ـ مدنی نوین» برای زندگی در جهان امروز دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی در تشریح ستون ها و پایه های اصلی نظم سیاسی مدنی مورد نظر امام بر دو نکته اساسی و کاملاً بهم پیوند خورده، تأکید کردند: اول شریعت اسلامی بعنوان روح و جوهره جمهوری اسلامی و دوم سپردن کارها بدست مردم از طریق مردمسالاری و انتخابات.

ایشان در جمله ای بسیار مهم، افزودند: « کسی گمان نبرد که امام، انتخابات را از فرهنگ غرب اتخاذ و با تفکر اسلامی مخلوط کرد چرا که بدون تردید اگر انتخابات و مردمسالاری از متن شریعت اسلامی قابل اتخاذ نبود “امامِ صریح و قاطعِ ما”، این موضوع را بیان می کردند».

رهبر انقلاب تأکید کردند: براساس مکتب امام خمینی، شریعت اسلامی بعنوان حقیقت و ماهیت نظام اسلامی باید در همه کارها، قانونگذاری ها، سیاستگذاریها، عزل و نصبها، رفتارهای عمومی و دیگر مسائل، مورد توجه کامل باشد؛ ضمن اینکه گردش کار در این نظم سیاسی مدنی، بر اساس مردمسالاری برخاسته از همین شریعت است و مردم بی واسطه یا با واسطه همه مقامات کشور را انتخاب می کنند.

ایشان گفتند: در مکتب امام، هیچ قدرت و غلبه ای که با اعمال زور و سلاح حاصل شود مورد قبول نیست. البته قدرت و اقتدار ناشی از انتخاب مردم، محترم و پذیرفته شده است و هیچکس نباید در مقابل آن سینه سپر کند که اگر کرد، این کار او فتنه است.

حقیقت آن است که عده ای چنین نمی اندیشند و اعتقادی به نقش تعیین کننده آرای مردم ندارند و حداکثر اینکه آن را از روی ناچاری می پذیرند و برای آن جنبه تشریفاتی قائل هستند. این طرز تفکر، مانند هر مکتب فکری دیگر، به عنوان یک اندیشه محترم است و باید به دور از هیاهو و شعارزدگی مورد نقد قرار گیرد. اما مشکل این است که گاهی از ابراز صریح آن خودداری می کنند، و بدتر آنکه آن را به امام هم نسبت می دهند؛ چنانکه اخیراً گفته شده بود که امام می دانست که جمهوری با اسلامی ناسازگار است و….

توالی فاسد چنین انتسابات ناروایی به امام و « نسخه سیاسی ـ مدنی نوین» او چندان واضح است که نیازی به توضیح ندارد. ایجاد تردید در دلهای مشتاق و نیز متعارض نشان دادن نسخه امام با خواست و رای مردم یکی از آن نتایج خطرناک است که رهبر فرزانه انقلاب با هوشیاری مثال زدنی خود به آن هشدار داده اند. دفاع سرسختانه ایشان در مقاطع مختلف از جمهوریت نظام که در نتایج انتخابات متجلی می شود، در همین اعتقاد ریشه دارد؛ اعتقادی که ایشان برگرفته از متن شریعت نامیدند؛ نه وام گرفته از فرهنگ غرب!

این نکته ای کلیدی در منظومه اندیشه های امام و رهبری است که امید است ناشنیده باقی نماند.

آنچه حضرت آیت الله خامنه ای، یکی از دو پایه مکتب امام خمینی معرفی کردند، در بیانات و نیز سیره عملی آن بزرگوار به راحتی مشهود است. از همان هنگام که ایشان در فرانسه مدل مورد نظر خود برای اداره جامعه را «جمهوری اسلامی» نامید، نقش مردم در این نوع از حکومت و چگونگی جمع آن با اعتقاد به حاکمیت الهی و ولایت فقیه به مهم ترین پرسش در افکار عمومی مردم ایران وجهان تبدیل شد.

نگاهی به «صحیفه امام» و شمار پرسش هایی که خبرنگاران در این باره از حضرت امام داشته اند،، نشان می دهد که پاسخ به این سوال تا چه اندازه اهمیت داشته است. با این حال و پس از گذشت چند دهه از آن روزها، آیا شگفت انگیز نیست که هنوز هم گاه شاهد ارایه تفسیرها و تحلیل هایی از نظر ایشان هستیم که به هیچ رو قابل پذیرش نیست.

بی تردید امام خمینی را باید از طرفداران نظریه حاکمیت الهی دانست. آن بزرگوار در جای جای آثار علمی خود، به ویژه در « کتاب البیع»، تصریح کرده اند که مشروعیت حکومت را از جانب خدا و ولایت فقیه را منصوب از ناحیه امامان، پیامبر و در نتیجه پروردگار متعال می دانند.

اما آیا این نظریه به معنای عدم تاثیر خواست مردم و بی اثر بودن رای آنان در اداره امور جامعه است؟ این مغالطه بزرگی است که خواسته یا نا خواسته، برخی به آن دامن زده و می زنند؛ چیزی که شهید مطهری آن را «اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده» و از عوامل دین گریزی و موجب پیدایش تفکر جدایی دین از سیاست می داند.

ایجاد سازش میان نظریه حاکمیت الهی و حاکمیت ملی و به عبارت دیگر تلفیق شیوه مردم سالاری با جهان بینی توحیدی از ابتکارات زیبا و هنرمندی های برجسته امام بود که خوشبختانه در قانون اساسی هم شکل قانونی و رسمی یافت. رهبر فقید انقلاب اسلامی در همان حال که بر مشروعیت یگانه و الهی حکومت اصرار می کرد، به تاثیر رای مردم در تحقق و کارآمدی نظام اسلامی نیز اعتقاد جدی داشت و می گفت «مقصود ما از جمهوری، همان جمهوری است که همه جا هست». ایشان به خبرنگار فایننشال تایم انگلیس که می گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از «حکومت اسلامی» مورد نظر شما ندارد، با ذکاوت و زیرکی پاسخ می داد: « ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم ، به این معنا که جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».

نتیجه چنین دیدگاهی اصل پنجاه و ششم قانون اساسی است که طبق آن:« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند». و نیز باید به اصل ششم آن اشاره کرد که بر اساس آن «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.»

بنابراین گرچه از لحاظ تئوریک ، طرح هیچ نظریه ای ذاتاً ممنوع یا محکوم نیست اما انتساب نظریه های غیر مردم سالارانه به امام راحل، جفایی نابخشودنی به کسی است که بزرگترین حق را بر تاریخ ایران دارد. رهبر سفر کرده ما در گفتار و کردار نشان داد که میزان را رای ملت می داند و برکات همراهی مردم و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت را چندان فراوان می بیند که برخی خطاهای احتمالی اصولاً قابل اعتنا نیست.

اعتماد و دلدادگی او به ملت بود که استقبال و بدرقه ای بی نظیر را در خاطره جهانیان به یادگار نهاد و پانزدهم خرداد سال شصت و هشت را به تجلی گاه ارادت مردمی خردمند به رهبری فرزانه تبدیل کرد. سلام بر او؛ و بر جانشین او که بر تبیین و اجرای « نسخه سیاسی ـ مدنی نوین» او چنین وفادار مانده است…


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*