تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۹ شهریور ۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
اشتراک

یادی از امام موسی صدر

الگویی برای اندیشه و عمل

نهم شهریور ۵۷ «امام موسی صدر» ربوده شد. از نوجوانی نام و یاد او برای من برجسته و عزیز بود؛ امّا تنها به عنوان یک روحانی مصلح، عدالت ‌خواه و دارای خدمات وسیع اجتماعی و سیاسی. زیبایی هجرت و اهداف وحدت‌ طلبانه و نیز حجم وسیع خدمت ‌رسانی او به مظلومان ، خصوصاً در لبنان هیچگاه نگذاشته بود تا صدر را به عنوان یک متفکر نواندیش و یک نظریه‌پرداز فرزانه نیز بشناسم.

نهم شهریور ۵۷ «امام موسی صدر» ربوده شد. از نوجوانی نام و یاد او برای من برجسته و عزیز بود؛ امّا تنها به عنوان یک روحانی مصلح، عدالت ‌خواه و دارای خدمات وسیع اجتماعی و سیاسی. زیبایی هجرت و اهداف وحدت‌ طلبانه و نیز حجم وسیع خدمت ‌رسانی او به مظلومان ، خصوصاً در لبنان هیچگاه نگذاشته بود تا صدر را به عنوان یک متفکر نواندیش و یک نظریه‌پرداز فرزانه نیز بشناسم.
البته که عدم انتشار گفتارها و نوشتارهای علمی او نیز بر این مهجوریت دامن زده بود.
اما خوشبختانه امروزه آثاری بس گران سنگ و خواندنی از او منتشر شده است؛ مانند «نای و نیِ»، «حدیث سحرگاهان» ، «روح تشریع در اسلام» ، «انسانِ آسمان» ، «ادیان در خدمت انسان» و « برای زندگی».
به عقیده من در دنیای پرآشوب کنونی که افکار عمومی؛ خصوصاً نسل جوان، هدف انبوه پیام‌های مسموم رسانه‌ای برای ترسیم چهره‌ای دل‌ناپذیر از دین و تولید اسلام هراسی است، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تبیین ونشر افکاری، همچون  اندیشه‌های امام موسی صدر هستیم.
نوع نگاه او به انسان، به هستی، به خدا و به دین بسیار استوار، دلپذیر و گره گشا است، و می‌تواند برای کاهش رنج‌های بشر و تأمین آرامش و رشد جهانیان مؤثر باشد.
جوانان عزیز را به خواندن و تأمل در کتاب های او دعوت می کنم. او را ربودند تا اندیشه هایش گسترش نیابد. آثارش را بخوانید تا آنان به هدفشان نرسند. اللهم فک کل اسیر

سال ۱۳۹۳ یک سخنرانی در باره کرامت انسان از نگاه او داشتم که متن آن را در همین پایگاه می توانید بخوانید


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

اخبار