تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ فروردین ۸۸ ساعت ۱۲:۰۶
اشتراک

به مناسبت نامگذاری سال 88

اصلاح الگوی مصرف؛ به مثابه یک ضرورت

نامی که برای امسال انتخاب و اعلام شد، مانند موارد پیشین بیان گر موضوعی مبرم برای کشور و نظام ما از نگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و البته باز هم باید مراقب بود تا این شعار راهبردی دچار کج فهمی و سطحی نگری نشود.

 نامی که برای امسال انتخاب و اعلام شد، مانند موارد پیشین بیان گر موضوعی مبرم برای کشور و نظام ما از نگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و البته باز هم باید مراقب بود تا این شعار راهبردی دچار کج فهمی و سطحی نگری نشود.

مهمترین و اولین نکته این است که اصلاح الگوی مصرف را باید با تمام وجود به عنوان یک ضرورت دینی و ملی باور کرد. از دیدگاه مذهبی، «مصرف» هم ماننند «درآمد» دارای معیارها و ضوابطی است که در روز قیامت به عنوان «نعیم» مورد سوال قرار خواهد گرفت. عدم رعایت این معیارها و ضوابط گاه خلاف اخلاق و گاهی نیز خلاف شرع است؛ نظیر اسراف که از گناهان کبیره مخصوص است.

از دیدگاه ملی نیز سامان دهی مصرفبرای کشور در حال توسعه ای چون ما که به موازات ثروتهای کلان طبیعی و ذخایر زیرزمینی، از کمبودهای مهمی نظیر آب رنج می برد، یک اقدام گریز ناپذیر است؛ به ویژه در این سال که بحران اقتصادی، جهان و طبیعتاً تا حدودی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است.

هم تجربه و هم مطالعات علمی نشان داده است که ایران عزیز مشکل کمبود منابع ندارد و مواهب الهی چندان زیاد است که می تواند به راحتی برخی کاستی ها را پوشش دهد. آنچه مشکل ما است مدیریت صحیح این منابع است. رسیدن به اهداف سند چشم انداز هنگامی ممکن است که با همدلی و همیاری همه ارکان حاکمیت و با همراهی یکایک مردم درآمدها به جا و درست هزینه شوند؛ در غیر اینصورت و اگر در مصرف منابع بی تدبیری کنیم، هر چه درآمد بیشتر باشد، وادادگی و عقب افتادگی نیز بیشتر خواهد شد.

امام صادق (ع) در حدیثی جالب و قابل تأمل فرموده اند: «از عوامل پایداری و بقای (جامعه) مسلمانان و اسلام آن است که اموال در اختیار کسانی باشد که جای مصرف درست آن را می دانند و نیز به راه درست مصرف آن عمل می کنند؛ همان گونه که فنای اسلام و نابودی مسلمانان در این است که دارایی ها در اختیار کسانی گیرد که نه محل مصرف شایسته را می دانند و نه راه درست مصرف کردن را می پیمایند.»

تولیت بیت المال مسلمانان و مدیریت بودجه (درآمد و هزینه)، با همین تحلیل از حساس ترین و موثرترین مناصب عمومی است و اگر قرار باشد پیامبری چون یوسف حکیم منصبی بپذیرد، و حال آنکه از بار مسئولیت گریزان است، خود داوطلب این منصب می شود: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم».


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*