تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ ساعت ۱۰:۵۰
اشتراک

در همایش «رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» مطرح شد:

سیاست گذاران فرهنگی و مدیران رسانه ها در برابر تبلیغات منفعل نباشند

به گزارش رسانه ها، دکتر محسن اسماعیلی در همایش «رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» با ارائه مقاله خود با عنوان «تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی با تاکید بر آموزه های اسلامی» درباره نتایج این پژوهش گفت: تبلیغات بازرگانی را باید جدی تر از آن چیزی که هست در نظر بگیریم.

محسن اسماعیلی، استاد دانشگاه معتقد است: اگر جریان تبلیغات و آگهی بازرگانی را مدیریت نکنیم، این جریان ما را مدیریت می کند و به سمتی می برد که خیلی مطلوب نیست.

به گزارش رسانه ها، اسماعیلی در همایش «رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی» با ارائه مقاله خود با عنوان «تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی با تاکید بر آموزه های اسلامی» درباره نتایج این پژوهش گفت: تبلیغات بازرگانی را باید جدی تر از آن چیزی که هست در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات بازرگانی در سراسر دنیا ابزاری برای تبلیغات سیاسی نیز هست، گفت: تبلیغات بازرگانی پشت صحنه ای از تبلیغات سیاسی در دنیاست و می تواند آثار عمیق و ماندگاری را به همراه داشته باشد. پیام های تبلیغاتی می توانند سبک زندگی مردم را عوض کنند، شکاف طبقاتی در خانواده ها به وجود آورند و حتی بین مردم و حاکمیت فاصله بیندازند. به همین دلیل است که می گویم تبلیغات را باید جدی بگیریم. معتقدم می توان با مدیریت و سیاستگذاری دقیق این آثار نامطلوب را کاهش داد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به پیشنهادهایی که در مقاله خود ارائه داده است، گفت: اولین پیشنهاد من این است که سیاستگذاران فرهنگی کشور و مدیران رسانه ها نباید در برابر تبلیغات منفعل نباشند. بدون شک اگر این جریان را مدیریت نکنیم، او ما را مدیریت می کند و ما را به سمتی می برد که خیلی مطلوبمان نیست. موضوع بعدی این است که کنشگری حاکمیت و مدیران رسانه ها در برابر تبلیغات به معنای مقابله یا نفی آن نیست بلکه منظورم مدیریت آن و ضابطه مندکردن آن است. در حقیقت از محدودیت حرف نمی زنم.

اسماعیلی با تاکید بر قانونگذاری در عرصه پیام های تبلیغاتی گفت: در حوزه تبلیغات نیاز به قانونگذاری داریم اما باید دقت داشت که قانون به تنهایی کافی نیست؛ موثرتر از قانون کد اخلاقی است که به آن نیاز داریم. بنده معتقدم که به نظام پویا، فعال، قاطع و متحرک در عرصه پیام های تبلیغاتی نیاز داریم.

موضوع پایانی که باید به آن اشاره کنم تاکید بر این است که تدوین قانون و کد اخلاقی، به تنهایی از حقوقدانان یا مدیران رسانه برنمی آید بلکه همه باید دست به دست هم بدهیم تا این پدیده فراگیر و جهانی را مدیریت کنیم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*