تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۷
اشتراک

بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی؛ گامی به سوی اصلاح الگوی مصرف

کتاب “بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی” بر اساس آموزه‌های دینی و حقوقی سامان یافته و سعی شده با گزیده‌نویسی و استقلال نسبی هر بند، مطالعه آن آسانتر شود. این کتاب در بیست فصل، به همراه پیوست و فهرست منابع تدوین شده است.

کتاب “بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی” بر اساس آموزه‌های دینی و حقوقی سامان یافته و سعی شده با گزیده‌نویسی و استقلال نسبی هر بند، مطالعه آن آسانتر شود. این کتاب در بیست فصل، به همراه پیوست و فهرست منابع تدوین شده است.

 

ضرورت اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف در قوانین، هنر و موهبت مدیریت مصرف، آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق، درآمد و مقوله ای به نام برکت، مصرف و مسئولیت ناشی از آن، نکوهش خست و فقیرنمایی و حرمت اسراف و معیار آن عناوین برخی فصلهای این کتاب هستند.

101.jpg

آثار زیانبار مصرف زدگی، تشویق به مصرف و احکام آن، مصرف و منع وابستگی به بیگانگان، لزوم به کارگیری منابع و ثروتهای طبیعی، تضییع منابع انسانی و مناصب اجتماعی، اسراف از مال مردم، وظیفه حکومت در تعیین الگوی مصرف، اقتصاد در قانون اساسی و قانون بودجه و اهمیت آن نیز برخی دیگر از مباحث طرح شده در کتاب هستند.

اثر تبلیغات بر فرهنگ مصرف، نقش رسانه ها در اصلاح الگوی مصرف و همچنین نظارت، بازرسی و محاسبه نیز در کتاب طرح و بررسی شده اند.

کتاب “بایسته های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی” نوشته دکتر محسن اسماعیلی در ۱۶۰ صفحه از سوی مؤسسه نشر شهر منتشر شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*