تاریخ انتشار: یکشنبه ۰۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۸
اشتراک

مشارکت عمومی؛ حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی

مشارکت عمومی نیاز امروز و هر روز نظام های سیاسی است که بای ساز و کارهای آن در قانون اسای کشورها تبیین گردد. حضور مردم در صحنه، اصلی ترین پشتوانه حکومتها است و باید در دو عرصه عمده تجلی یابد: یکی در تعیین نوع حکومت و انتخاب مجریان که از آن به اصل حاکمیت ملی تعبیر می شود. و دیگری، در نظارت مستمر و موثر بر روند حاکمیت و کارکرد حاکمان که نظارت همگانی نام گرفته است.

مشارکت عمومی نیاز امروز و هر روز نظام های سیاسی است که بای ساز و کارهای آن در قانون اسای کشورها تبیین گردد. حضور مردم در صحنه، اصلی ترین پشتوانه حکومتها است و باید در دو عرصه عمده تجلی یابد: یکی در تعیین نوع حکومت و انتخاب مجریان که از آن به اصل حاکمیت ملی تعبیر می شود. و دیگری، در نظارت مستمر و موثر بر روند حاکمیت و کارکرد حاکمان که نظارت همگانی نام گرفته است.

 

این کتاب در پی آن است که در دو فصل جداگانه به تبیین موضوع‌های یاد شده در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با دیدگاههای رایج غربی در این زمینه بپردازد و تفاوت‌ها و امتیازهای آن را بیان نماید.

mosharekat.jpg

آرزومندم انتشار این مجموعه در سالی که با تدبیری حکیمانه سال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» نام گرفته است، کمکی هر چند ناچیز به تقویت حضور آگاهانه‌تر یکایک شهروندان در عرصه‌های مختلف جامعه باشد؛ شهروندانی که هوشیاری، استقامت، مناعت طبع و از خودگذشتگی را همواره به رخ جهانیان کشانده و برای برپایی مردمی‌ترین حکومت دینی از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند.

سلام و رحمت و برکات خداوند بر آنان و شهیدان سرافراز‌شان باد.

محسن اسماعیلی
فروردین ۱۳۸۴


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*