تاریخ انتشار: شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ ساعت ۰۸:۰۰
اشتراک

برشی از وصيت نامه سياسي‌ ـ الهي‌ امام خمینی

نظام اسلامی و تکالیف ما از ديدگاه امام

وصيت نامه يکی از مهمترين اسناد برای شناخت انسان ها وآرمان های آنان است؛ سند مکتوبی که با تامل و تدبر و برای ماندن در تاريخ نوشته می شود و در بردارنده چکيده انديشه ها و تجربه های نويسنده آن است. به همين دليل است که وصيت نامه مردان بزرگ هميشه مورد توجه بوده وهست. وصيت نامه سياسي‌ ـ الهي‌ امام خمينی قدس الله نفسه الزکيه يکی اين گونه موارد است که بی شک برای همیشه ماندگار خواهد بود؛ و صد البته بايد اعتراف کرد که چنانکه بايد و شايد قدر آن دانسته نشده است.

در سالروز رحلت آن يگانه دوران نگاهی موردی به آن انداخته ايم؛ با اين اميد که انگيزه ای باشد برای بازخوانی مکرر و بی واسطه آن.

برپايی نظام سياسی بر مبنای احکام و آرمان های اسلامی بزرگترين دستاورد زندگی پر برکت امام راحل بود و هست؛ شجره طيبه ای که با فداکاری و ایثار همگانی به بار نشست و به رغم همه فراز و نشيب ها به رشد و بالندگی خود ادامه داد. بنابراين طبيعی است که تبيين مبانی، اهداف و چگونگی بقای آن از جايگاه ويژه ای در منظومه فکری امام برخوردار باشد.

آنچه در پی می آيد، بررسی همين موضوع در وصيت نامه ايشان است، و لذا همه نقل قول ها نيز تنها از همان رساله ماندگار صورت گرفته است.

 

اهميت‌ انقلاب‌ و اهداف نظام اسلامي‌

بخش اصلی وصيت نامه سلسله جنبان نهضت اسلامی، با اين جمله آغازمی شود: « اهميت‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ كه‌ دستاورد ميليونها انسان‌ ارزشمند و هزاران‌ شهيد جاويد آن‌ و آسيب‌ ديدگان‌ عزيز، اين‌ شهيدان‌ زنده‌ است‌ و مورد اميد ميليونها مسلمانان‌ و مستضعفان‌ جهان‌ است‌، به‌ قدري‌ است‌ كه‌ ارزيابي‌ آن‌ از عهده‌ قلم‌ و بيان‌ والاتر و برتر است‌.»

ايشان بارها تاکيد کرده اندکه: « اين‌ انقلاب‌ بزرگ‌ ‌که دست‌ جهانخواران‌ و ستمگران‌ را از ايران‌ بزرگ‌ كوتاه‌ كرد، با تأييدات‌ غيبي‌ الهي‌ پيروز گرديد»، و معتقدند: « ترديد نيست‌ كه‌ اين‌ يك‌ تحفه‌ الهي‌ و هديه‌ غيبي‌ بوده‌ كه‌ از جانب‌ خداوند منان‌ بر اين‌ ملت‌ مظلوم‌ غارت زده‌ عنايت‌ شده‌ است‌.»

دفاع امام از نظام، نه به آن جهت است که افتخار بنيانگذاری آن را داشته است؛ بلکه به اين دليل است که « اسلام‌ و حكومت‌ اسلامي‌ پديده‌ الهي‌ است‌ كه‌ با بكار بستن‌ آن‌ سعادت‌ فرزندان‌ خود را در دنيا و آخرت‌ به‌ بالاترين‌ وجه‌ تأمين‌ مي‌كند و قدرت‌ آن‌ دارد كه‌ قلم‌ سرخ‌ بر ستمگريها و چپاول گري ها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها را به‌ كمال‌ مطلوب‌ خود برساند.»

آن بزرگوار از مسلمانان جهان انتظار داشت تا از مردم ايران الگو گرفته و برای برپايی نظام اسلامی قيام نمايند؛ انتظاری که به لطف خدا برآورده شد و اينک نشانه های آن در گوشه و کنار جهان مشاهده می گردد.

وجوب حفظ انقلاب ونظام اسلامی

از آنجا که نظام اسلامی عطيه و امانت الهی و نسخه سعادت مردمان است، رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکيد داشتند که: « حفظ‌ اسلام‌ در رأس‌ تمام‌ واجبات‌ است‌ كه‌ انبياي‌ عظام‌ از آدم‌ ـ عليه‌ السلام‌ ـ تا خاتم‌النبيين‌ ـ صلي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ در راه‌ آن‌ كوشش‌ و فداكاري‌ جانفرسا نموده‌اند و هيچ‌ مانعي‌ آنان‌ را از اين‌ فريضه‌ بزرگ‌ باز نداشته‌؛ و همچنين‌ پس‌ از آنان‌ اصحاب‌ متعهد و ائمه‌ اسلام‌ ـ عليهم‌ صلوات‌ الله ـ با كوشش هاي‌ توانفرسا تا حد نثار خون‌ خود در حفظ‌ آن‌ كوشيده‌اند. و امروز بر ملت‌ ايران‌، خصوصاً، و بر جميع‌ مسلمانان‌ عموماً، واجب‌ است‌ اين‌ امانت‌ الهي‌ را كه‌ در ايران‌ به‌ طور رسمي‌ اعلام‌ شده‌ و در مدتي‌ كوتاه‌ نتايج‌ عظيمي‌ به‌ بار آورده‌، با تمام‌ توان‌ حفظ‌ نموده‌ و در راه‌ ايجاد مقتضيات‌ بقاي‌ آن‌ و رفع‌ موانع‌ و مشكلات‌ آن‌ كوشش‌ نمايند.»

اين جمله رهبر سفر کرده امت، خطاب به آنان که بر سر شاخ نشسته و بُن می برند، و نيز آنان که با نقدهای غيرمنصفانه گذشته را فراموش می کنند، هميشه برای من بسيار تکان دهنده بوده است: « به‌ حال‌ اين‌ اسلام‌ غريب‌ كه‌ پس‌ از صدها سال‌ ستمگري‌ قلدرها و جهل‌ توده‌ها امروز طفلي‌ تازه‌پا و وليده‌اي‌ است‌ محفوف‌ به‌ دشمنی هاي‌ خارج‌ و داخل‌، رحم‌ كنيد.»

 

وحدت و اخلاص؛ رمز بقای نظام اسلامی

ممکن است بپرسند برای ادای اين تکليف چه بايد کرد؟! پاسخ امام اين است که: « بي‌ترديد رمز بقاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ همان‌ رمز پيروزي‌ است‌؛ و رمز پيروزي‌ را ملت‌ مي‌داند و نسلهاي‌ آينده‌ در تاريخ‌ خواهند خواند كه‌ دو ركن‌ اصلي‌ آن‌ انگيزه‌ الهي‌ و مقصد عالي‌ حكومت‌ اسلامي‌؛ و اجتماع‌ ملت‌ در سراسر كشور با وحدت‌ كلمه‌ براي‌ همان‌ انگيزه‌ و مقصد.»

به همين دليل نوشته اند: «اينجانب‌ به‌ همة‌ نسلهاي‌ حاضر و آينده‌ وصيت‌ مي‌كنم‌ كه‌ اگر بخواهيد اسلام‌ و حكومت‌ الله برقرار باشد و دست‌ استعمار و استثمارگرانِ خارج‌ و داخل‌ از كشورتان‌ قطع‌ شود، اين‌ انگيزه‌ الهي‌ را كه‌ خداوند تعالي‌ در قرآن‌ كريم‌ بر آن‌ سفارش‌ فرموده‌ است‌ از دست‌ ندهيد؛ و در مقابل‌ اين‌ انگيزه‌ كه‌ رمز پيروزي‌ و بقاي‌ آن‌ است‌، فراموشي‌ هدف‌ و تفرقه‌ و اختلاف‌ است.»

بديهی است که مرجعيت و روحانيت اصلی ترين نقش را برای تحقق هردو رکن فوق دارند، و از همين رو، در نگاه معمار جمهوری اسلامی، تضعيف و به انزوا کشاندن آنان از خطرناک ترين توطئه ها عليه اسلام و انقلاب است؛ از سوی هر کس و با هر انگيزه ای که باشد!

ايشان خود تصريح کرده اند که دفاع تمام قد از روحانيت هم برخاسته از تعصبات صنفی يا ناديده گرفتن ضعف ها و نقدها نيست. نگاهی به نامه معروف امام به مراجع و روحانيون در اواخر عمر مبارکشان نشان می دهد که تا چه اندازه واقع بين و دورانديش بوده اند؛ اما در هر حال غفلت از دسيسه های دشمن هم پسنديده نيست.

 

قانون؛ محور اداره نظام اسلامی

نقش منحصر به فرد و محوری قانون در اداره کشور، از جمله موضوعات شگفت آور و قابل مطالعه در منظومه انديشه های امام است. به همين جهت مجلس شورای اسلامی را در راس امور می دانستند و حتی بخش مهمی از وصيت نامه خويش را به تبیین اهميت و جايگاه مجلس و لزوم دقت در انتخاب نمايندگان، و بالاخره وظيفه خطير قانونگذاری اختصاص داده اند. ايشان همچنين نوشته اند که: « از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ مي‌خواهم‌ و توصيه‌ مي‌كنم‌، چه‌ در نسل‌ حاضر و چه‌ در نسلهاي‌ آينده‌، كه‌ با كمال‌ دقت‌ و قدرت‌ وظايف‌ اسلامي‌ و ملي‌ خود را ايفا و تحت‌ تأثير هيچ‌ قدرتي‌ واقع‌ نشوند و از قوانين‌ مخالف‌ با شرع‌ مطهر و قانون‌ اساسي‌ بدون‌ هيچ‌ ملاحظه‌ جلوگيري‌ نمايند و با ملاحظه‌ ضرورات‌ كشور كه‌ گاهي‌ با احكام‌ ثانويه‌ و گاهي‌ به‌ ولايت‌ فقيه‌ بايد اجرا شود، توجه‌ نمايند.»

امام نگران شيطنت ها نيز بودند و تاکيد می کردند که قانونِ خوب به تنهايی چاره ساز نيست. مجريان قانونگرا هم رکن ديگر ماجرا هستند؛ و لذا تاکيد کرده اند: « از اموري‌ كه‌ اصلاح‌ و تصفيه‌ و مراقبت‌ از آن‌ لازم‌ است‌ قوه‌ اجراييه‌ است‌. گاهي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ قوانين‌ مترقي‌ و مفيد به‌ حال‌ جامعه‌ از مجلس‌ بگذرد و شوراي‌ نگهبان‌ آن‌ را تنفيذ كند و وزير مسئول‌ هم‌ ابلاغ‌ نمايد، لكن‌ به‌ دست‌ مجريان‌ غير صالح‌ كه‌ افتاد آن‌ را مسخ‌ كنند و بر خلاف‌ مقررات‌ يا با كاغذ بازي ها يا پيچ‌ و خمها كه‌ به‌ آن‌ عادت‌ كرده‌اند يا عمداً براي‌ نگران‌ نمودن‌ مردم‌ عمل‌ كنند، كه‌ بتدريج‌ و مسامحه‌ غائله‌ ايجاد مي‌كند.»

او آنچه را لازم بود برای ما گفت و به یادگار گذاشت. اینک ماییم و یک رسالت سنگین تاریخی. سلام عليه يوم ولد و يوم ارتحل و يوم يبعث حيا.

 


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*