همت و اراده

آنچه پیش روی شما، خواننده گرامی، است مجموعه یادداشت هایی است که پیرامون «همت و اراده» به تفصیل یا اجمال نگاشته و برخی از آنها را نیز در محافل و مجالسی ارائه داده بودم. اینک که سال ۱۳۸۹ به تدبیر مقام معظم رهبری، دام ظله العالی، «سال همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری شده است، با تجدید نظر و افزایش، در مدتی بسیار کوتاه آماده نشر شد تا به سهم خود گامی باشد برای تحقق این هدف ارجمند.

مشارکت عمومی؛ حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی

مشارکت عمومی نیاز امروز و هر روز نظام های سیاسی است که بای ساز و کارهای آن در قانون اسای کشورها تبیین گردد. حضور مردم در صحنه، اصلی ترین پشتوانه حکومتها است و باید در دو عرصه عمده تجلی یابد: یکی در تعیین نوع حکومت و انتخاب مجریان که از آن به اصل حاکمیت ملی تعبیر می شود. و دیگری، در نظارت مستمر و موثر بر روند حاکمیت و کارکرد حاکمان که نظارت همگانی نام گرفته است.

بررسی تحلیلی مجموعه نظریات شورای نگهبان

این کتاب مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد که توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان چاپ گردیده است.

درسهای ماندگار؛ نگاهی نو و گذرا به نهج البلاغه

درس آموز این کتاب یکی از بزرگترین بندگان شایسته خداست که به اعتراف دوست و دشمن الگوی بشریت و نمونه ای برتر از انسان کامل است. درباره بزرگی شخصیت حضرت امیر مومنان، علی (ع) و خصوصیات و صفات بی نظیر او، بیش از هر شخصیت دیگری گفته و نوشته اند و شگفت اینکه سرانجام، همه آنها نیز اقرار کرده اند که شناخت آن بزرگوار و توصیف او برای کسی ممکن نیست.

قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران

اصلاحیه قانون مطبوعات پس از تنشهای بسیار، سرانجام در تاریخ۳۰/۱/۱۳۷۹ ب تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تائید شورای نگهبان رسید و اینک در نظام حقوقی ما دارای اعتبار و لازم الاجرا است.   کتاب حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش نخست به همان سیر تایخی خواهیم پرداخت. این سیر […]

جایگاه و مسئولیت های رئیس جمهور

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان

کتاب «حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان» به قلم دکتر محسن اسماعیلی منتشر شد. نویسندة کتاب اهمیت و ضرورت موضوع را در مقدمه آن چنین تشریح کرده است: «تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. امّا به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده است. آثار عمیق این واقعیت بر عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانعِ آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.

قوه قاهره

کتاب حاضر، که در سال ۱۳۷۹ به عنوان پژوهش برگزیده، انتخاب و معرفى شد، رساله دکترى نگارنده در رشته حقوق خصوصى است که در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایى جناب آقاى دکتر سیدحسین صفایى از آن دفاع شده است.

نظریه خسارت

کتابى که در دست دارید درآمدى است بر “نظریه خسارت” که از دیدگاه “فقه و حقوق تطبیقى” به بررسى موضوع مى‏پردازد. درباره اهمیّت این نظریه و ضرورت مطالعه دقیق و تبیین آن در “پیش درآمد” کتاب سخن گفته‏ایم. ناگفته پیداست که نگارنده نمى‏خواهد و نمى‏تواند ادّعاى گزافى در این باب داشته باشد و این نوشتار را تنها تلاشى در خور بضاعت و فرصت خود مى‏داند که طبعاً نیازمند راهنمایى و تکمیل است.

کلیات علوم قرآن

آنچه اینک به عنوان مقدمه ای بر« آشنایی با علوم قرآن» دربرابر شماست هیچ گاه به قصد نشر فراهم نیامده بود. نیازی به تکرار این حقیقت نیست که گام نهادن در وادی این کتاب مقدس و نگارش در زمینه علوم وابسته به آن محتاج صلاحیتهای علمی و عملی بسیاری است که نگارنده این اوراق تنها به آرزوی دستیابی به آنها دل خوش داشته است.

از نگاه دیگران

به مناسبت سیزدهم دی ماه سالروز معراج ستارگان واحد تخریب

به یاد «خلاصه خوبی ها»؛ شهید علیرضا عاصمی