اصلاح الگوی مصرف در حوزه قانونگذاری؛ بازخوانی یک تجربه جالب

در خبرها آمده بود که برای تحقق «اصلاح الگوی مصرف» نیازمند تدوین قانون مناسب هستیم. این عادتی است که اخیراً رواج بیشتری پیدا کرده و با طرح هر موضوع جدیدی، سخن از وضع قانون در خصوص آن به میان می آید. آیا چنین شیوه ای کارآمد و ضروری است؟

اسماعیلی در وبینار تخصصی «شرح صدر؛ تحلیل آراء، اندیشه‌ها و سیره عملی شهیدصدر»:

شهید صدر می گفت خون من سرگذشت من را خواهد نوشت

از نگاه دیگران

اسماعیلی در وبینار تخصصی «شرح صدر؛ تحلیل آراء، اندیشه‌ها و سیره عملی شهیدصدر»:

شهید صدر می گفت خون من سرگذشت من را خواهد نوشت

انتظاریعنی اقدام امیدوارانه

اینقدر هست که بانگ جرسی می آید