به عشق حسین(ع)

خورشید را بر نیزه گویى خواب دیدم

اینک و براى بار دیگر در آستانه عاشورا، حماسی ‏ترین روز تاریخ بشریت، قرار گرفته‏ ایم و کوچک و بزرگ آماده ابراز ارادتى دیگر به پدید آورنده آن حادثه پرشکوه و بنیانگذار مکتب کربلا هستیم. برآن بزرگ بزرگان از ژرفاى وجود درود مى ‏فرستیم، پیشانى خضوع و احترام را در برابر روح بلندش به خاک مى‏ ساییم و همین را رمز اعتلا و رشد خود مى‏ دانیم و به حق باور داریم که «هرچه داریم از محرم و صفر است».کتاب‌ها